AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming)

 

In verband met de nieuwe wet Älgemene Verordering Gegevensbescherming"(AVG). kan ik mededelen dat La-ánn voldoet aan de gestelde eisen en dat uw privacygevoelige gegevens gewaarborgd zijn.

Ik vraag elke klant een toestemmingsformulier - privacybeleid- persoonsgegevens te ondertekenen in de salon of doormiddel van dit digitaal toestemmingsformulier met handtekening(omgeschreven met naam voorletters en achternaam).

Anders kan en mag ik geen privacygevoelige gegevens opslaan wat uiteraard wel van belang is voor het contact en de behandeling.

De AVG verklaring en Privacy Policy is op papier aanwezig in de salon.

Deze kunt u op verzoek inzien.

 

Digitaal AVG toestemmingsFormulier:

* ik geef toestemming voor het opnemen van mijn NAW gegevens,noodzakkelijk voor administratie en facturering en contacten van (medische)     collega's.

 

* ik geef toestemming voor het opnemen en noteren van mijn voetklachten,overleg eventueel doorverwijzing en overleg collega's 

 

* ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van belang zijn voor de voetbehandeling.

 

* ik geef toestemming voor het digitaal nemen en vastleggen van foto's van mijn voetprobleem.